Minggu, 17 Januari 2010

Arti Taqwa yang sebenarnya

 “Jika penduduk suatu negeri beriman dan berTaqwa, Kami akan bukakan berkat dari langit dan bumi” (Al A’raf : 96)
“ALLAH menjadi pembela (pembantu) bagi orang yang berTaqwa” (Al Jatsiyah: 19)
“Akan Aku wariskan bumi ini kepada orang-orang yang sholeh (berTaqwa)” (Al Anbiya: 105)

Kejayaan suatu bangsa yang kejayaan tersebut bersifat selamat dan menyelamatkan tidak akan bisa diraih kecuali melaui jalan Taqwa. Bila melalui jalan selain
Taqwa maka akan lahir berbagai macam kerusakan di muka bumi. Sebagaimana telah ALLAH firmankan: “Telah tampak kerusakan di darat dan di bumi di sebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya ALLAH merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Ar Rum : 41)

Bangsa yang berTaqwa tentulah masyarakatnya adalah masyarakat yang berTaqwa. Masyarakat yang berTaqwa tidak mungkin terwujud tanpa terwujudnya keluarga-keluarga yang berTaqwa. Dan keluarga-keluarga yang berTaqwa tentu mustahil terwujud bila insaniah dalam keluarga tidak berTaqwa. Artinya, supaya bangsa ini bangkit dan mendapat kejayaan, insan bangsa ini perlu dibina dan dididik menjadi orang yang berTaqwa. Apa sebenarnya Taqwa itu? Mengapa bila disebut kata Taqwa, kita sudah tidak merasakan apa-apa lagi? Mengapa kata Taqwa tidak lagi berkesan pada jiwa kita padahal setiap khutbah Jumat khatib selalu mewasiatkan Taqwa? Mengapa Taqwa ini seperti dipinggirkan, padahal Taqwa ini adalah kunci kemenangan dan kejayaan umat Islam di dunia dan akhirat.
Hari ini, sudah 81 tahun berlalu semenjak kejatuhan khilafah Islam. Artinya, jauh sebelum kejatuhan secara resmi tersebut, umat Islam sudah lama menjadi lemah. Umat Islam telah terserang penyakit cinta dunia dan takut akan kematian. Fakta sejarah ini jelas telah menunjukkan kepada kita bahwa sudah lama umat Islam ini kehilangan sifat Taqwa. Sehingga kebanyakan orang tidak lagi paham apa sebenarnya Taqwa. Walaupun Taqwa selalu disebut tetapi ilmu tentang Taqwa tidak pernah diajarkan. Jalan untuk mendapatkan Taqwa tidak pernah diberitahu. Syarat-syarat dan rukun-rukun Taqwa juga tidak pernah lagi dinyatakan. Wajarlah jika kemudian bagi sebagian orang, perkataan Taqwa tidak ada arti apa-apa lagi karena kebanyakan orang sudah tidak paham.
Taqwa bukan sekedar melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan ALLAH. Orang melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan tidak selalu berdasarkan Taqwa. Mereka taat mungkin karena ada sebab lain seperti menginginkan upah, ingin dipuji, dan ingin pengaruh. Mereka juga meninggalkan yang dilarang bisa karena ingin menjaga nama baik, takut dihukum, takut dihina,dan takut diasingkan. Begitulah arti Taqwa telah disalahartikan. Maksud dari Taqwa telah disempitkan.
Taqwa berasal dari kata waqa-yaqi-wiqayah yang artinya memelihara. Hujahnya adalah Al Quran At Tahrim ayat 6 yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu memelihara kamu dan kelurgamu dari api neraka”. Dalam Al Quran, ALLAH sering menyeru dengan kalimat ittaqu atau yattaqi. Tambahan huruf pada asal kata waqa membawa perubahan makna. Di sini ittaqullah mempunyai maksud hendaklah kamu mengambil ALLAH sebagai pemelihara /benteng/pelindung. Yaitu hendaklah jadikan Tuhan itu pelindung. Jadikan Tuhan itu benteng. Bila sudah berada dalam perlindungan, kubu atau benteng Tuhan maka perkara yang negatif dan berbahaya tidak akan masuk atau tembus. Artinya jadikanlah Tuhan itu dinding dari segala kejahatan.
Orang yang berTaqwa adalah orang yang luar biasa disebabkan dia adalah manusia yang sudah bersifat malaikat. Dia sudah menjadi orang Tuhan. Sebab itulah dia dibantu dan dibela oleh Tuhan. Dan hanya orang berTaqwalah yang akan selamat dunia akhirat.

Taqwa, Aset Perjuangan Islam
Wed, 2007-01-17 15:05 — firman
Pada zaman khalifah Umar bin Khatab, beliau pernah suatu ketika memerintahkan pasukannya ke medan perang sambil berpesan: “Aku lebih takut dosa-dosamu dari pada musuh-musuhmu. Karena kalau kamu berdosa maka ALLAH akan membiarkan kamu kepada musuh-musuhmu “.
Kemudian pada suatu peperangan tentara Islam pernah tidak menang dan tidak kalah selama tiga bulan pertempuran. Ketika sayidina Umar bin Khatab tahu hal itu maka beliau pergi memeriksa pasukannya. Ternyata didapati mereka sudah tidak halus taqwanya. Mereka lalai bersugi (menyikat gigi) dan tidak meluruskan shaf-shaf shalat. Dan setelah hal-hal tersebut diperbaiki maka pasukan Islam pun dengan mudah memenangkan peperangan itu. Kalau kita lihat, baru tidak menyikat gigi dan tidak lurus shaf pun ALLAH hukum dan tidak membantu. Apalagi kalau pejuang-pejuang Islam tidak shalat, membuka aurat, melakukan riba, bergaul bebas, jatuh-menjatuhkan, menjelekkan, tamak dan berebut kuasa.

Taqwa berasal dari perkataan waqa-yaqi-wiqoyah yang artinya memelihara .
Hujahnya ialah ayat Al Quran seperti berikut:

Yaayyuhallazi naamanu quamfusakum waahlikum nara."
Maksudnya:
"Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu memelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api Neraka." (At Tahrim: 6)
Taqwa artinya adalah dipelihara dan dilindungi oleh Allah. Taqwa bukan berarti takut. Taqwa pada Tuhan bukan berarti takut pada Tuhan. Takut kepada Tuhan hanyalah satu daripada sifat mahmudah (sifat baik) yang terangkum dalam sifat taqwa tetapi takut bukanlah taqwa. Takut dalam bahasa Arab ialah khauf atau khasya.
Usaha untuk menjadi orang bertaqwa artinya adalah menjadikan Allah sebagai pemelihara atau pelindung atau pembenteng. Usaha untuk itu adalah dengan melaksanakan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah baik lahir maupun batin. Dengan kata lain, perkara yang disuruh itu ialah membina sifat-sifat mahmudah. Mengumpulkan dan menyuburkan sifat-sifat mahmudah itulah usaha bagi menjadikan Allah itu sebagai pemelihara atau pelindung. Membina sifat-sifat mahmudah itulah usaha ke arah taqwa.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar